Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN TANIMI VE
KURULUŞU

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemizin

öğrenci ve mezunlarına kariyer gelişimleri konusunda gerekli eğitim ve desteği sağlayan

birimidir.

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 Eylül 2017 tarih ve

30185 sayılı Resmi Gazete ilanıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7. Maddesi 1

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesi uyarınca kurulmuştur.

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma

yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere

yerleşmelerine kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

c) Yaşam boyu öğrenme merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına

mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik

eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans programları

hakkında bilgi vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak.

e) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin bu

kurumlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde Batman Üniversitesi mezunlarının istihdamını sağlamak ve

Batman ilinde genç işsizlere yönelik kariyer gelişim ve mesleki beceri eğitimleri düzenlemek.

g) Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve Batman ilinde faaliyet gösteren

firmaların kurumsal gelişimlerini artırmak amacıyla firma yetkilileri ve personellerine yönelik

eğitimler vermek.

Merkezimiz uygulama ve araştırma merkezi olup, dinamik kadrosuyla üniversitemize ve topluma

yararlı eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunma amacıyla tüm yönetimiyle yola çıkmıştır.

VİZYONUMUZ

Merkezimizin hedef kitlesi Batman Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarıdır. Bu nedenle

öğrencilerimizin, öğrenimleri süresince ve mezuniyet sonrasında bilgi ve yeteneklerini

geliştirmek, kariyer planlarını yapmaları konusunda rehberlik etmek, onları iş dünyasına

hazırlayabilmek, gerekli yetkinlik ve bilgileri kazandırabilmek, iş hayatı ve kariyerleri konusunda

etkin bilinçlendirme yapabilmektir.

MİSYONUMUZ

Adaylara, ilgi ve istekleri doğrultusunda, ülke koşulları ve ihtiyaçları da dikkate alınarak,

yetenek, bilgi ve kariyerlerini planlama ve geliştirme konularında destek vermektir. Öğrenci ve

mezunlarımıza, kariyer planlamasının yapılmasında danışmanlık hizmeti vermek, kurumlar

arasında irtibat sağlamak, kariyer günleri ve yönlendirme hizmetleri sunmaktır. Bununla birlikte,

merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya

katkıda bulunmaktır.

Bu hedefler doğrultusunda merkezimiz; kariyer rehberliği, staj imkanlarının geliştirilmesi ve

kariyer günleri gibi çeşitli etkinliklerle hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇINAR

Dr. Öğr. Üyesi Hasan OKTAY

Dr. Öğr. Üyesi Seyran GAFARZADE

Dr. Öğr. Üyesi İ. Selçuk KURU

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah TÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHBUDAK

Öğr. Gör. Ekrem ARGUNHAN